In de media

Praktijk Hebly in het ForYou-Magazine; een online-magazine op het gebied van Beauty, Health & lifestyle.

Klik hier voor het artikel

In de media vervolg.

Boek Het Perfecte Kind krijgt aandacht in vakbladen.

Klik hier om deze artikelen te lezen (u blijft op deze site).

Klik hier voor nog een artikel op blz. 61 in het magazine (u verlaat de site)